BFG

In 2010 werd er onder alle Nederlandstalige tuinbouwscholen voor de eerste maal de wedstrijd “Belofte Volle Hovenier” georganiseerd.

Iedere tuinbouwschool moest een preselectie houden. Ze moesten uit hun laatstejaarsstudenten de 2 besten, de handigsten selecteren. De voorronde vond plaats op het tuinbouwpraktijkcentrum van het Vlio, onze school, namelijk op Tivoli. Hier kregen alle duo’s eenzelfde plan voorgeschoteld. Aan ons om dit op een correcte wijze uit te werken: bepalen van het juiste aantal planten/m², keuze maken van  de meest geschikte meststoffen  en deze in de juiste verhouding toedienen, correct aanplanten,… voor het realiseren van deze uitdaging kregen we juist 1 dag de tijd.

Onze leerkrachten volgden ons zeer secuur om later de besten te kunnen selecteren. Deze eer vielen mij, Wouter De Pauw en mijn vriend, Robbert-Jan Stockman te beurt. Wij zouden onze school, het VLIO vertegenwoordigen op de grote finale.

Deze finale ging door in de Nationale Plantentuin van Meise tijdens een tuinbeurs.

De duo’s van de 3 scholen die de finale gehaald hadden, werden hier tegen mekaar ingezet. We kregen allen weer eenzelfde tuinplan dat in een tijdspanne van 2 dagen moest worden uitgewerkt. De te bewerken oppervlakte was groter en ook de moeilijkheidsgraad lag een heel stuk hoger dan bij de preselecties. Tijd dus om ons te bewijzen!

Bezoekers van de tuinbeurs konden ons tijdens onze werkzaamheden volgen, vragen stellen,…verder werden we tijdens onze opdracht door een 6-koppige jury in de gaten gehouden. Nauwgezet volgden ze onze werkwijze. Daarbij werd vooral gelet op de juiste handelingen bij het plaatsen van boordstenen, het leggen van nidagravels, het correct aanplanten,…Ook de zorg voor ons eigen lichaam werd gespot: onze rug op correcte wijze gebruiken, gehoorbescherming, verder observeerde de jury ook hoe we omgingen met vragen van toeschouwers,…

Na 2 zware dagen was ons project afgewerkt, het resultaat mocht er zijn!!!. Nu was het opnieuw spannend afwachten op de beoordeling door de jury. Deze werd pas bekend gemaakt op de laatste dag van de beurs. Nu de 3 groepen, elk met hun supporters vol spanning stonden te wachten, werd er overlopen van de 3e naar de 1e plaats, wat een spanning.

Uiteindelijk kwam het dou van de tuinbouwschool het VLIO, namelijk, Wouter De Pauw en Robbert-Jan Stockman als eerste winnaars van de wedstrijd” Beloftevolle Hovenier”. Of wij en onze ouders fier waren, hoeft geen uitleg. Met heel veel trots namen we ons getuigschrift aan. Na  enkele welverdiende glazen champagne keerden we die avond naar huis terug.

Wouter